Poskytované služby
  1. Poskytnutí ubytování
  2. Poskytnutí stravy
  3. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  4. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  5. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  6. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  7. Sociálně terapeutické činnosti
  8. Pomoc při uplatňování práv
  9. Poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče uživatelům služeb

Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.domov-dedina.cz 01. 3. 2021, 13:32