Informace o přijetí

Máte-li zájem o využitíí našich služeb, je třeba si podat  žádost o přijetí spolu s tiskopisem vyjádření lékaře. U denního stacionáře  stačí pouze žádost o přijetí. Oba formuláře  naleznete na našich webových stránkách nebo si jej můžete vyzvednout přímo V Domově Dědina u sociálního pracovníka.


Na základě podané žádosti o přijetí provede sociální pracovník sociální šetření za účelem zjištění,  zda-li patříte  do cílové skupiny našeho zařízení.


Pokud je to možné,  preferujeme  osobní návštěvu zájemce. Zprostředkujeme prohlídku celého zařízení a poskytneme  veškeré potřebné informace.

Budeme-li schopni Vám  poskytnout  požadované sociální služby,  písemně  Vám sdělíme naše stanovisko:
- zařazení do evidence žadatelů v případě plné kapacity 
- vyzvání k nástupu v případě uvolnění vhodného místa

V opačném případě Vám písemně oznámíme zamítnutí žádosti.

 

Nástup do zařízení:

Termín  je stanoven po vzájemné dohodě.
Sociální pracovník ještě před nástupem předjedná smlouvu  o poskytnutí sociální služby dle § 91  zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, kterou  uživatel  uzavírá s ředitelem zařízení nejdéle v den nástupu.


 

 


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www.domov-dedina.cz 01. 3. 2021, 14:03