slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Současnost Domova

 
Tisk článku  
V nově vybudovaném zařízení rozmístěném do čtyř středisek /Opočno, Klášter nad D., České Meziříčí, Přepychy/ žijí naši uživatelé od roku 2007.

Během této doby urazili uživatelé, zaměstnanci, ale i běžní sousedé kus cesty v sociální integraci a v přístupu k sobě navzájem. Uživatelé se naučili využívat všech dostupných služeb v obci, účastní se společenských a kulturních aktivit, cítí se již jako "místní". Mnozí  se pracovně uplatnili  a někteří  samostatně dojíždějí do služeb sociální rehabilitace  Pferda  -  kaváren  Láry Fáry  v Náchodě a Rychnově  nad Kn., či tréninkové  pekárny v Kvasinách.
 
Ve svých domácnostech uživatelé využívají  svých dovedností  v maximální míře. Je tu místo pro rozvoj vztahů s rodinou, přáteli i zvířecími mazlíčky.
 
Přestože jsou střediskové obce od sebe několik kilometrů vzdálené, všichni máme příležitost se potkávat na mnohých společenských akcích, návštěvách a při vzdělávacích akcí ve středisku  v Opočně.
 
Domov pro osoby se zdravotním postižením
 
Vize: " Nebýt ve službě vidět."
 
Cílem služby je poskytovat takové služby, které přispějí ke zvýšení či dosažení nezávisloti uživatelů na sociální službě způsobem, kterým jim umožní žít v podmínkách podobajících se běžnému životu v domácím prostředí a podporovat je k osvojení si takových dovedností, které jim umožní stát se součástí společenství. Chceme vytvářet příležitosti k tomu, aby uživatelé mohli v maximální míře uplatňovat vlastní vůli, jednat na základě vlastních rozhodnutí. Snažíme se podporovat uživatele při využívání přirozených vztahových sítí, služeb místních institucí a pracovních pokusech nebo v pracovním uplatnění v různých organizací.
 

     
yes  LETÁK DOZP