slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Ochrana osobních údajů - GDPR

 
Tisk článku  

Domov Dědina, příspěvková organizace Královéhradeckého kraje, se sídlem Nádražní 7069, 517 73 Opočno, IČO: 428 86 163,  plní stanovenou informační povinnost v souladu s ustanoveními čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), prostřednictvím níže zveřejněných záznamů zpracování osobních údajů.

► Registr chráněných aktiv (ke stažení)