slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7

Denní stacionář

 
Tisk článku  

Denní stacionář se nachází v centrální budově Domova Dědina v Opočně.


Posláním a smyslem je, zlepšit kvalitu života  dospělým  osobám  s mentálním  nebo  kombinovaným postižením z nejbližšího okolí a poskytnout jim  přiměřenou podporu tak, aby mohly žít co nejdéle důstojným životem ve vlastních domácnostech. 


V denním stacionáři se uživatelé učí dovednostem, které uplatní ve svém životě např. nakupování, vaření, pečení, šití, ruční práce a další kreativní činnosti.


Zařízení podporuje kontakty uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních a sportovních akcí.


Uživatelé mají  k dispozici své  vlastní  prostory -  šatnu, vzdělávací centrum, cvičná kuchyňka s jídelnou, sociální zařízení a mohou  využívat také multifunkční dílnu.
 

 

yes LETÁK DS